JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
ZILVEREN ROLLETJES circa 625 v.C.
De   grootste   archeologische   vondst,   na   de   Dode   Zee   Rollen,   deed   de   archeoloog   Gabriël   Barkay   in   1979   in   de   omgeving   van Jeruzalem.   Hij   legde   in   Ketef   Hinnom   een   oud   rotsgraf   bloot   dat   gedateerd   werd   op   eind   zevende   eeuw   voor   Christus.   Deze periode   valt   dus   voor   de   vernietiging   van   Jeruzalem   in   607   voor   Christus.   De   grafkamer   was   nog   intact   en   men   vond   er   een duizendtal   archeologische   voorwerpen   waaronder   twee   zilveren   opgerolde   amuletten.   Het   rotsgraf   bleek   een   begraafplaats van   vooraanstaande   families   uit   Jeruzalem   te   zijn.   Aan   de   hand   van   de   voorwerpen   kon   men   de   ouderdom   van   het   rotsgraf bepalen en dus ook van de kleine rollen. In   de   rolletjes   was   in   het   midden   een   opening,   waar   een   koordje   door   geregen   kon   worden.   Vermoedelijk   droeg   men   deze rolletjes om de pols of hals.
   
Het   ontrollen   van   de   zilveren   plaatjes   verliep   moeizaam   daar   door   de   ouderdom   het   materiaal   gemakkelijk   kon   breken.   Toen   dit uiteindelijk   gelukt   was   kon   men   zien   dat   de   zilveren   plaatjes   circa   10   cm   x   3   cm   groot   waren.   Men   ontdekte   ook   dat   binnenin   een tekst   gegraveerd   was   met   een   fijn   voorwerp.   Met   veel   moeite   kon   men   de   tekst   achterhalen.   Beide   kleine   rolletjes   bevatten   ongeveer dezelfde tekst. Het bleek te gaan om de Bijbeltekst uit Numeri 6: 24-26, waar staat: Moge Jahwe u zegenen en u behoeden Moge Jahwe de glans van zijn gelaat over u spreiden, En u genadig zijn ! Moge Jahwe zijn gelaat naar u keren En u vrede schenken ! - Willibrord vertaling - 1982 Interessant in dit verband is ook wat in vers 27 staat: Alzoo zullen zij mijnen Naam op de kinderen Israëls leggen, en ik zal ze zegenen. – Statenvertaling Schijnbaar hebben sommige Joden deze Bijbeltekst heel letterlijk opgevat!
Facsimile gemaakt door B. Bonte –
Wat maakt deze vondst zo belangwekkend ? In   de   eerste   plaats   bleek   het   om   de   vroegste   aanhaling   uit   de   Bjbel   te   gaan   die   ooit   werd   gevonden,   zelfs   400   jaar   ouder   dan de   Dode   Zee   Rollen.   In   de   tweede   plaats   bevatte   het   plaatje   drie   maal   de   naam   van   God   in   de   vorm   JHWH,   in   een   zeer   oud Hebreeuws schrift. De originele rolletjes bevinden zich nu in het Israël Museum in Jeruzalem.