JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
DE VERTALING VAN SYMMACHUS 3e of 4e eeuw na Christus
Er   zijn   handschriften   op   perkament   uit   het   begin   van   onze   jaartelling   die   tot   op   deze   dag   bewaard   zijn   gebleven.   Daaronder vinden   we   ook   veel   fragmenten   van   de   Heilige   Schrift.   Deze   handschriften   waren   vaak   rond   twee   stokken   gedraaid   en vormden op die manier een schriftrol of boekrol – Lukas 4:17- 21.
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Geschriften   op   perkament   hebben   het   voordeel   dat   ze   sterker   en   duurzamer   zijn   dan   geschriften   op   papyrus.   Perkament   is in   het   Latijn   pergamena.   In   de   oude   stad   Pergamum   ontwikkelde   men   het   proces   om   perkament   te   vervaardigen.   Men gebruikte   hiervoor   de   huid   van   geiten,   schapen   of   kalveren   en   bewerkte   het   dunne   leder   zodanig   dat   het   aan   beide   kanten beschreven   kon   worden.   De   schrijver   gebruikte   een   pen   die   gemaakt   werd   van   een   rietstengel.   Als   inkt   gebruikte   men   een vloeistof die gemaakt was van gom, roet en water. In   de   Nationale   Bibliotheek   van   Wenen,   Oostenrijk,   vinden   we   nog   zo’n   fragment   wat   uit   de   derde   of   vierde   eeuw   na Christus    dateert.    Het    fragment    bevat    een    Griekse    tekst.    Wat    echter    opmerkelijk    is,    is    dat    de    naam    van    God    wordt weergegeven   met   een   oud-Hebreeuws   tetragrammaton.   Het   fragment   bevat   teksten   uit   Psalm   69,   meer   bepaald   vers   13, 30   en   31.   Het   perkament   wordt   toegeschreven   aan   Symmachus.   Men   denkt   dat   hij   een   tot   het   christendom   bekeerde   jood was.   Symmachus   was   een   vertaler   van   het   Oude   testament.   Hij   vertaalde   van   het   Hebreeuws   naar   het   Grieks.   In   zijn vertaling   die   hij   omstreeks   200   na   Christus   vervaardigde   streefde   hij   ernaar   om   in   de   Griekse   taal   de   juiste   betekenis   te leggen van de Hebreeuwse Geschriften.