JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
SCEPTERKROONTJE 8ste eeuw v.C.
In   de   Bijbel   treffen   we   in   Genesis   49:10   de   volgende   zinsnede   aan:   “De   scepter   zal   van   Juda   niet   wijken”.   Wat   is   een   scepter   ? Het   is   een   staf   die   aan   een   heerser   of   regeerder   toebehoort   en   die   als   symbool   dient   voor   zijn   koninklijke   macht.   Aan   de bovenkant   van   de   scepter   was   vaak   een   knop   aangebracht   als   versiering.   Hieronder   zien   we   zo’n   knop   in   de   vorm   van   een granaatappelbloesem.   De   granaatappel   was   een   vertrouwd   beeld   voor   de   Israëlieten   in   oude   tijd.   Ze   kwam   onder   andere voor in de decoraties van de tempel van Salomo - zie 1 Koningen 7:18. Het mooi gebeeldhouwde knopje hier getoond werd origineel van ivoor gemaakt en was slechts 43 millimeter hoog.
    Doordat    de    gegraveerde    letters    zijn    in    een    zeer    oud-Hebreeuws    schrift    staan    heeft    men    dit    kleine    kunstvoorwerp gedateerd   op   de   achtste   eeuw   voor   Christus.   Wat   staat   er   te   lezen?   Helaas   is   de   tekst   niet   meer   compleet   daar   een   klein deel   van   dit   knopje   reeds   lang   geleden   is   afgebroken   en   verloren   is   gegaan.   Specialisten   in   paleografie   (oude   schriftsoorten) denken dat de volledige tekst ongeveer zo heeft geklonken: “Heilige schenking voor de priesters van het huis van YHWH ”.  
Het   is   welbekend   dat   de   uitdrukking   “het   huis   van   YHWH"   (Jahweh   of   Jehovah)   vele   keren   in   de   Bijbel   voorkomt.   (zie   ook: Potscherf uit Arad op onze pagina archeologie ). Het   hier   afgebeelde   knopje,   dat   met   vakmanschap   zo   nauwkeurig   werd   nagemaakt   dat   het   nauwelijks   van   het   origineel   te onderscheiden   is,   werd   getoond   tijdens   de   veelbezochte   tentoonstelling   “De   Bijbel   en   de   Naam”   die   in   1999   in   Antwerpen (België) werd gehouden en daarna nog in diverse andere Europese landen te zien was.