JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
POTSCHERF UIT ARAD 7de eeuw v.C.
Tijdens   de   verovering   van   de   Israëlieten   op   het   land   Kanaän   kwamen   zij   in   conflict   met   de   koning   van   Arad.   Een   aantal inwoners   wist   aan   de   vernietiging   te   ontkomen   waaronder   de   koning   van   Arad.   Maar   hij   werd   later,   tijdens   Jozua’s   veldtocht waarin hij 31 koningen versloeg, overwonnen - zie Jozua 12:14. In   Tel’Arad,   in   bijbelse   tijden   Arad   genoemd,   vindt   men   nog   de   ruïnes   van   een   vesting.   De   plaats   ligt   in   de   Negeb   woestijn   in Israël   en   is   van   belangrijke   historische   waarde.   Men   heeft   hier   rond   1965   ongeveer   200   ostraka   of   aardewerkscherven gevonden    uit    de    zevende    eeuw    voor    Christus.    Ongeveer    de    helft    van    deze    potscherven    zijn    in    het    oud-Hebreeuws geschreven; de overige in het Aramees. Waarom   schreef   men   op   afgedankte   stukken   aardewerk?   Het   antwoord   gaat   in   de   praktische   richting.   In   oude   tijden   was schrijfmateriaal,   zoals   papyrus   of   velijn,   heel   kostbaar.   Een   alternatief   was   het   schrijven   op   stukken   aardewerk   van   gebroken potten   of   kruiken.   Klei   was   goedkoop,   werd   veel   gebruikt,   en   gebroken   potten   waren   er   overal   te   vinden.   Zodoende   schreef men vaak “brieven” of boodschappen op zulke potscherven. Op   één   van   de   potscherven   is   er   sprake   van   “het   huis   van   JHWH”.   Op   de   potscherf   staat   een   persoonlijke   brief   in   het   oud- Hebreeuws.   De   brief   was   afkomstig   van   een   dienaar   van   Eljasib.   Hij   begon   met   de   woorden:   “Aan   mijn   heer   Eljasib.   Moge JHWH uw vrede zoeken”. Hij eindigt met: “Hij woont in het huis van JHWH”. Het   was   in   die   tijd   nog   gebruikelijk   de   naam   van   God   in   religieuze   geschriften   te   gebruiken.   Maar   wat   is   er   zo   opmerkelijk   aan deze   ostrakon?   Wel,   het   is   leuk   hier   een   voorbeeld   te   zien   van   een   persoonlijke   mededeling   waarin   eveneens   de   Goddelijke Naam   genoemd   wordt.   Dit   is   ook   het   geval   met   de   Lachis-brieven   die   ook   persoonlijke   boodschappen   bevatten   (zie   elders   in onze pagina archeologie).
   
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte