JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
PAPYRUS NASH 2de of 1ste eeuw v.C.
De   Papyrus   Nash   bestaat   uit   4   fragmenten   met   24   regels   Hebreeuwse   text.   Deze   papyrus   meet   7,5   cm   breed   en   12,5   cm hoog.   De   Papyrus   Nash   bevindt   zich   in   the   University   of   Cambridge   en   werd   genoemd   naar   dhr.   W.   L.   Nash,   de   secretaris van   de   Society   of   Biblical   Archaeology,   die   hem   in   1902   van   een   Egyptische   handelaar   kocht.   De   papyrus   werd   in   het   jaar daarna door S. A. Cooke in het blad Proceedings gepubliceerd. Een   onderzoek   leert   dat   alle   24   regels   incompleet   zijn   doordat   ze   aan   het   begin   en   het   einde   een   letter   of   woord   missen.   De tekst   bevat   delen   uit   de   Tien   Geboden   (Exodus   hoofdstuk   20)   en   enkele   verzen   uit   Deuteronomium   hoofdstuk   5   en   6.   Het feit   dat   deze   teksten   na   elkaar   stonden   is   een   aanwijzing   dat   het   hier   geen   gewoon   afschrift   betrof.   Het   was   een   verzameling van verplichtingen die een jood had ten opzichte van zijn God. De Papyrus werd gedateerd op de 2de of 1ste eeuw voor Christus, wat dit document heel waardevol maakt. Het   tetragrammaton   komt   in   totaal   8   maal   voor   in   de   tekst   –   zij   het   éénmaal   incompleet   (de   eerste   letter   ontbreekt).   Op   de onderste regel staat de Goddelijke Naam twee maal.
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –