JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
OXYRHYNCHUS 3522 1ste eeuw
Twee   geleerden   van   Oxford,   Bernard   P.   Grenfell   en   Arthur   S.   Hunt,   werden   door   het   door   Groot-Brittannië   gesponsorde 'Egypt   Exploration   Fund'   op   het   einde   van   de   negentiende   eeuw   naar   Egypte   gestuurd   om   ter   plaatse   opzoekingen   te   doen. Een   plaats   met   de   naam   Behnesa   klonk   dhr.   Grenfell   veelbelovend   in   de   oren   vanwege   de   oude   Griekse   naam   ervan   Oxyrhynchus.   Deze   stad   was   in   de   4de   en   5de   eeuw   een   centrum   geweest   van   het   Egyptische   christendom.   De   geleerden hoopten   in   Behnesa   fragmenten   te   vinden   van   christelijke   literatuur   doch   hun   opzoekingen   op   kerkhoven   en   vervallen huizen   leverden   niets   op.   Alleen   de   afvalbergen   van   de   stad   bleven   over   en   sommigen   waren   daarvan   wel   9   meter   hoog! Ondanks   de   povere   vooruitzichten   ging   men   ook   daar   aan   de   slag.   In   januari   1897   deed   men   een   proefboring   en   binnen   het uur   vond   men   oud   papyrusmateriaal.   In   iets   meer   dan   3   maanden   werden   bijna   2   ton   papyri   opgegraven.   Ook   in   de   jaren nadien vond men nog vele documenten. De   meeste   documenten   waren   geschreven   door,   wat   men   noemt,   gewone   mensen.   Hierdoor   werd   het   bewijs   geleverd   dat het   koine-Grieks   de   gebruikelijke   taal   was   van   de   gewone   man.   Men   vond   ook   fragmenten   van   Bijbelhandschriften   zonder veel versiering en van slechte kwaliteit. Letterlijk de Bijbel van de gewone man.
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Het   bovengetoonde   fragment,   Oxyrhynchus   3522,   dateert   uit   de   eerste   eeuw   en   meet   ongeveer   7   bij   10,5   centimeter.   De tekst   is   een   passage   uit   Job   42:11,12.   In   deze   tekst   staat   de   Goddelijke   Naam   -   zie   de   uitsnede.   Lange   tijd   dacht   men   dat   de Goddelijke Naam niet voorkwam in de Griekse Septuaginta maar fragmenten zoals dit fragment bewijzen het tegendeel.