JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

ZILVEREN ROLLETJES
Datum:

circa 625 v.C.

 

 

De grootste archeologische vondst, na de Dode Zee Rollen, deed de archeoloog Gabriël Barkay in 1979 in de omgeving van Jeruzalem. Hij legde in Ketef Hinnom een oud rotsgraf bloot dat gedateerd werd op eind zevende eeuw voor Christus. Deze periode valt dus voor de vernietiging van Jeruzalem in 607 voor Christus. De grafkamer was nog intact en men vond er een duizendtal archeologische voorwerpen waaronder twee zilveren opgerolde amuletten. Het rotsgraf bleek een begraafplaats van vooraanstaande families uit Jeruzalem te zijn. Aan de hand van de voorwerpen kon men de ouderdom van het rotsgraf bepalen en dus ook van de kleine rollen.

In de rolletjes was in het midden een opening, waar een koordje door geregen kon worden. Vermoedelijk droeg men deze rolletjes om de pols of hals.

 

 

Het ontrollen van de zilveren plaatjes verliep moeizaam daar door de ouderdom het materiaal gemakkelijk kon breken. Toen dit uiteindelijk gelukt was kon men zien dat de zilveren plaatjes circa 10 cm x 3 cm groot waren. Men ontdekte ook dat binnenin een tekst gegraveerd was met een fijn voorwerp. Met veel moeite kon men de tekst achterhalen. Beide kleine rolletjes bevatten ongeveer dezelfde tekst. Het bleek te gaan om de Bijbeltekst uit Numeri 6: 24-26, waar staat:

Moge Jahwe u zegenen
en u behoeden
Moge Jahwe de glans van zijn gelaat over u spreiden,
En u genadig zijn !
Moge Jahwe zijn gelaat naar u keren
En u vrede schenken !

- Willibrord vertaling - 1982


Interessant in dit verband is ook wat in vers 27 staat:

Alzoo zullen zij mijnen Naam op de kinderen Israëls leggen,
en ik zal ze zegenen.

– Statenvertaling

Schijnbaar hebben sommige Joden deze Bijbeltekst heel letterlijk opgevat!

 

Facsimile gemaakt door B. Bonte

 

Wat maakt deze vondst zo belangwekkend ?

In de eerste plaats bleek het om de vroegste aanhaling uit de Bjbel te gaan die ooit werd gevonden, zelfs 400 jaar ouder dan de Dode Zee Rollen. In de tweede plaats bevatte het plaatje drie maal de naam van God in de vorm JHWH, in een zeer oud Hebreeuws schrift.

De originele rolletjes bevinden zich nu in het Israël Museum in Jeruzalem.

 

 

 

 

- naar boven -