JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

DE VERTALING VAN SYMMACHUS
Datum:

3e of 4e eeuw na Christus

 

 

Er zijn handschriften op perkament uit het begin van onze jaartelling die tot op deze dag bewaard zijn gebleven. Daaronder vinden we ook veel fragmenten van de Heilige Schrift. Deze handschriften waren vaak rond twee stokken gedraaid en vormden op die manier een schriftrol of boekrol – Lukas 4:17- 21.

 

 

 

Geschriften op perkament hebben het voordeel dat ze sterker en duurzamer zijn dan geschriften op papyrus. Perkament is in het Latijn pergamena. In de oude stad Pergamum ontwikkelde men het proces om perkament te vervaardigen. Men gebruikte hiervoor de huid van geiten, schapen of kalveren en bewerkte het dunne leder zodanig dat het aan beide kanten beschreven kon worden. De schrijver gebruikte een pen die gemaakt werd van een rietstengel. Als inkt gebruikte men een vloeistof die gemaakt was van gom, roet en water.

In de Nationale Bibliotheek van Wenen, Oostenrijk, vinden we nog zo’n fragment wat uit de derde of vierde eeuw na Christus dateert. Het fragment bevat een Griekse tekst. Wat echter opmerkelijk is, is dat de naam van God wordt weergegeven met een oud-Hebreeuws tetragrammaton. Het fragment bevat teksten uit Psalm 69, meer bepaald vers 13, 30 en 31. Het perkament wordt toegeschreven aan Symmachus. Men denkt dat hij een tot het christendom bekeerde jood was. Symmachus was een vertaler van het Oude testament. Hij vertaalde van het Hebreeuws naar het Grieks. In zijn vertaling die hij omstreeks 200 na Christus vervaardigde streefde hij ernaar om in de Griekse taal de juiste betekenis te leggen van de Hebreeuwse Geschriften.

 

 

Facsimile gemaakt door B. Bonte

 

- naar boven -