JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

SCEPTERKROONTJE
Datum:

8e eeuw v.C.

 

In de Bijbel treffen we in Genesis 49:10 de volgende zinsnede aan: “De scepter zal van Juda niet wijken”. Wat is een scepter ? Het is een staf die aan een heerser of regeerder toebehoort en die als symbool dient voor zijn koninklijke macht. Aan de bovenkant van de scepter was vaak een knop aangebracht als versiering. Hieronder zien we zo’n knop in de vorm van een granaatappelbloesem. De granaatappel was een vertrouwd beeld voor de Israëlieten in oude tijd. Ze kwam onder andere voor in de decoraties van de tempel van Salomo - zie 1 Koningen 7:18.

Het mooi gebeeldhouwde knopje hier getoond werd origineel van ivoor gemaakt en was slechts 43 millimeter hoog.

 

 

 

Doordat de gegraveerde letters zijn in een zeer oud-Hebreeuws schrift staan heeft men dit kleine kunstvoorwerp gedateerd op de achtste eeuw voor Christus. Wat staat er te lezen? Helaas is de tekst niet meer compleet daar een klein deel van dit knopje reeds lang geleden is afgebroken en verloren is gegaan. Specialisten in paleografie (oude schriftsoorten) denken dat de volledige tekst ongeveer zo heeft geklonken: “Heilige schenking voor de priesters van het huis van YHWH ”.

 

 

Het is welbekend dat de uitdrukking “het huis van YHWH" (Jahweh of Jehovah) vele keren in de Bijbel voorkomt. (zie ook: Potscherf uit Arad op onze pagina archeologie ).

Het hier afgebeelde knopje, dat met vakmanschap zo nauwkeurig werd nagemaakt dat het nauwelijks van het origineel te onderscheiden is, werd getoond tijdens de veelbezochte tentoonstelling “De Bijbel en de Naam” die in 1999 in Antwerpen (België) werd gehouden en daarna nog in diverse andere Europese landen te zien was.

 

- naar boven -