JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

PAPYRUS NASH
Datum:

2de of 1ste eeuw v.C.

 

 

De Papyrus Nash bestaat uit 4 fragmenten met 24 regels Hebreeuwse text. Deze papyrus meet 7,5 cm breed en 12,5 cm hoog. De Papyrus Nash bevindt zich in the University of Cambridge en werd genoemd naar dhr. W. L. Nash, de secretaris van de Society of Biblical Archaeology, die hem in 1902 van een Egyptische handelaar kocht. De papyrus werd in het jaar daarna door S. A. Cooke in het blad Proceedings gepubliceerd.

Een onderzoek leert dat alle 24 regels incompleet zijn doordat ze aan het begin en het einde een letter of woord missen. De tekst bevat delen uit de Tien Geboden (Exodus hoofdstuk 20) en enkele verzen uit Deuteronomium hoofdstuk 5 en 6. Het feit dat deze teksten na elkaar stonden is een aanwijzing dat het hier geen gewoon afschrift betrof. Het was een verzameling van verplichtingen die een jood had ten opzichte van zijn God.

De Papyrus werd gedateerd op de 2de of 1ste eeuw voor Christus, wat dit document heel waardevol maakt.

Het tetragrammaton komt in totaal 8 maal voor in de tekst – zij het éénmaal incompleet (de eerste letter ontbreekt). Op de onderste regel staat de Goddelijke Naam twee maal.

 

Facsimile's gemaakt door B. Bonte

 

 

 

- naar boven -