JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

ZEGEL VAN MIGNEYAW
Datum:

8e eeuw v.C.

 

 

De meesten onder ons kennen nog wel de “lakzegel”, de zegel die ook nu soms nog gebruikt wordt om een officieel document een bijzondere stempel mee te geven. Denk bijvoorbeeld aan een diploma of een oorkonde die vaak nog op deze manier getooid worden.

De archeologie heeft in Israëls bodem talloze zegels terug gevonden. Soms wordt er op de zegel vermeld aan wie het toebehoorde. Men heeft bijvoorbeeld zegels gevonden van koningen uit Bijbelse tijden zoals Achaz en Hizkia of van een koningin genaamd Izebel. De secretaris van de profeet Jeremia heette Baruch. Ook van hem heeft men een zegel met zijn naam terug gevonden. Zegels konden verschillende vormen hebben. Soms waren het ronde staafjes met beeltenissen erop, de zogenaamde cylinderzegels. Meestal hadden ze echter de vorm van een scarabee zoals op het voorbeeld hieronder. Een andere mogelijkheid is dat zo’n kleine zegel in een ring verwerkt werd die vervolgens door de eigenaar werd gedragen. In plaats van zijn handtekening onder een document te zetten werd er dan een kleine hoeveelheid zachte was of klei aangebracht waarin na akkoordverklaring de zegelring werd geduwd. Aldus werd het document voor echt en rechtsgeldig verklaard. Soms diende het zegel ook om het document te sluiten en te bewaren zoals een akte of een testament. – zie Daniël 12:9. Iemand die door de koning een zegel was toevertrouwd mocht officiële decreten uitvaardigen. – zie: Esther 8:2, 8 en 10.

De afgebeelde zegel hieronder was gemaakt uit een rode jaspissteen en is slechts 11,5 x 7,5 x 4,5 millimeter groot.

 

 

 

Om u een idee te geven van de ware grootte:

 

Op dit kleine steentje zijn in spiegelbeeld zeer kleine letters in een oud-Hebreeuws schrift gegraveerd. Deze zijn met het oog nauwelijks leesbaar. Toch zijn deskundigen na nauwkeurig onderzoek het erover eens dat er staat:

lmqnyw ‘bd . yhwh

vertaling:
(toebehorend) aan miqneyaw dienaar van JHWH

 

Het resultaat na afdruk:

 

Waarschijnlijk gaat het hier over Mikneja, een Leviet die op de harp speelde, toen de “Ark van het Verbond” met veel vreugdebetoon onder leiding van Koning David naar Jeruzalem werd teruggebracht - zie: 1 Kronieken 15:18, 21 en 28.

Als bijkomende opmerking: buiten het letterlijke gebruik van zegels wordt in de bijbel soms ook over symbolische zegels gesproken, zoals in Openbaring 5:1(-5). Het openen of verbreken van de zegels van de boekrol brengt symbolische plagen over de wereld. Ook bepaalde personen die Gods goedkeuring verkregen worden als verzegeld beschouwd – zie Openbaring 7:4 en Haggaï 2:23.

 

 

- naar boven -