JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

CODEX LENINGRADENSIS
Datum:

1008-1009

 

 

Het oudste handschrift met de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel (beter bekend als het Oude Testament) bevindt zich in de Russische Nationale Bibliotheek in St. Petersburg. Het handschrift dateert uit 1008/1009 en staat bekend als de Codex Leningradensis, genoemd naar de stad Leningrad.

De Codex werd geschreven door joden die destijds in de Egyptische stad Caïro woonden. Het waren mannen die zich gespecialiseerd hadden in het nauwkeurig overschrijven van teksten, in een regelmatig en duidelijk handschrift. Vermoedelijk waren zij opgeleid in de school van Moses Ben Asher, een bekende afschrijver uit die tijd. Dit oude handschrift is zeer waardevol daar het nog in een zeer goede staat verkeerd.

De Duitse geleerde Rudolf Kittel heeft de Codex gebruikt als voornaamste bron voor zijn uitgave die zeer veel aanzien genoot, de Biblia Hebraica, uitgegeven in 1937. Later heeft zijn medewerker Prof. Paul Kahle het werk van Kittel voortgezet wat leidde tot een verbeterde uitgave die in 1977 als de Biblia Hebraica Stuttgartensia werd uitgebracht.

 

Een mooie geïllustreerde pagina uit de Codex”.

Een deskundige op het gebied van Hebreeuwse Manuscripten liet ons weten dat het kleurenbeeld met de ster van David, dat u hieronder ziet, een “Masoretisch tapijt” genoemd wordt. We tonen hier een volledige bladvulling van de Codex Leningradensis. Men vindt in dit manuscript nog ongeveer 15 dergelijke afbeeldingen terug. Het zijn bladzijden met prachtige versieringen, typerend voor de joodse kunst uit de middeleeuwen. Bovendien bevatten ze een religieuze boodschap. Zo vinden we in de letters teksten terug uit Deuteronomium 12:1; 26:15; 27:10; 28:2, 12-13 en ook uit de Psalmen 60:10; 63:1, 4 en 68:20, 28a.

In het centrum van de Davidster maakt de afschrijver zich bekend als Samuel, de zoon van Jacob.

 

(klik op de afbeelding voor een groter beeld)

(foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons)

 

 

“Een pagina met tekst”

In dit oude handschrift vinden we op vele plaatsen Gods naam terug, in de vorm van het tetragram. Het eerste omkaderde tetragram bevat de tekst uit Gen. 28:20. Binnen de tweede omkadering zien we niet het tetragram, maar een vervoeging van het werkwoord “zijn”. Het betreft hier de tekst uit Gen. 28:22.

 

(foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons)

 

In de tekst zelf:

(foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons)

 

 

 

 

 

- naar boven -