JHWHN.INFO

HOME
PSALM 45:17 : "...en ik wil Uw naam vermelden in alle toekomstige geslachten"...

- terug -

DE VERTALING VAN AQUILA
Datum:

5de - 6de eeuw

 

 

Wat deden de vroegere joden met oude Bijbelhandschriften die, door het veelvuldige gebruik of de tand des tijds, versleten waren? Er kwamen nieuwe afschriften voor in de plaats maar de oude geschriften werden niet weggegooid of vernietigd uit respect voor de heilige naam van God die erin stond. Men borg de oude documenten op in een soort rustplaats die bij de synagoge hoorde, de geniza genoemd. Als de geniza te vol raakte bracht men het materiaal naar gewijde grond, waar het ritueel begraven werd en op den duur verteerde.

In 1890 ontdekte Solomon Schechter een dergelijke geniza in Caïro, Egypte. Hij vond er een enorme hoeveelheid oude handschriften waaronder veel Bijbelfragmenten. Deze geniza was intact gebleven omdat ze dichtgemetseld was en op deze manier eeuwenlang verborgen bleef. Aan de grondslag hiervan lag waarschijnlijk het bijgeloof dat een giftige slang klaar lag aan de ingang van de geniza om dieven met een dodelijke beet af te maken.

Tussen deze oude geschriften werd een belangrijk document gevonden dat omstreeks 128 na Christus door de joodse proseliet Aquila werd geschreven. Het was een palimpsest, wat “afgeschraapt” betekent. Van de oorspronkelijk beschreven rol waren de letters afgeschraapt, om het kostbare schrijfmateriaal opnieuw te kunnen gebruiken. Onder het latere schrift kon men echter de oude tekst van Aquila nog zien staan. Het perkament bevat delen uit de Psalmen die in het Grieks vertaald zijn door Aquila.

Op verschillende plaatsen is Gods naam met het tetragrammaton weergegeven in een oud-Hebreeuws schrift.

 

 

Facsimile's gemaakt door B. Bonte

 

Het is ook interessant op te merken dat de derde-eeuwse theoloog Origenes de vertaling van Aquila heeft opgenomen in zijn beroemde Hexapla. In dit kolossale boekwerk zette Origenes zes kolommen naast elkaar bevattende de Hebreeuwse Geschriften.


In kolom 1: de Hebreeuwse en Aramese tekst
In kolom 2: een Griekse transliteratie van die tekst
In kolom 3: de Griekse vertaling van Aquila
In kolom 4: de Griekse vertaling van Symmachus
In kolom 5: de Griekse Septuaginta, door Origenes herzien
In kolom 6: de Griekse vertaling van Theodotion


Met deze combinatie van vertalingen hoopte Origenes meer duidelijkheid te brengen in de betekenis van de oorspronkelijke teksten.

 

 

- naar boven -