JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
CODEX LENINGRADENSIS 1008-1009
Het   oudste   handschrift   met   de   volledige   tekst   van   de   Hebreeuwse   Bijbel   (beter   bekend   als   het   Oude   Testament)   bevindt zich   in   de   Russische   Nationale   Bibliotheek   in   St.   Petersburg.   Het   handschrift   dateert   uit   1008/1009   en   staat   bekend   als   de Codex Leningradensis, genoemd naar de stad Leningrad. De   Codex   werd   geschreven   door   joden   die   destijds   in   de   Egyptische   stad   Caïro   woonden.   Het   waren   mannen   die   zich gespecialiseerd     hadden     in     het     nauwkeurig     overschrijven     van     teksten,     in     een     regelmatig     en     duidelijk     handschrift. Vermoedelijk   waren   zij   opgeleid   in   de   school   van   Moses   Ben   Asher,   een   bekende   afschrijver   uit   die   tijd.   Dit   oude   handschrift is zeer waardevol daar het nog in een zeer goede staat verkeerd. De   Duitse   geleerde   Rudolf   Kittel   heeft   de   Codex   gebruikt   als   voornaamste   bron   voor   zijn   uitgave   die   zeer   veel   aanzien genoot,   de   Biblia   Hebraica,   uitgegeven   in   1937.   Later   heeft   zijn   medewerker   Prof.   Paul   Kahle   het   werk   van   Kittel   voortgezet wat leidde tot een verbeterde uitgave die in 1977 als de Biblia Hebraica Stuttgartensia werd uitgebracht.   Een mooie geïllustreerde pagina uit de Codex”. Een   deskundige   op   het   gebied   van   Hebreeuwse   Manuscripten   liet   ons   weten   dat   het   kleurenbeeld   met   de   ster   van   David, dat    u    hieronder    ziet,    een    “Masoretisch    tapijt”    genoemd    wordt.    We    tonen    hier    een    volledige    bladvulling    van    de    Codex Leningradensis.    Men    vindt    in    dit    manuscript    nog    ongeveer    15    dergelijke    afbeeldingen    terug.    Het    zijn    bladzijden    met prachtige    versieringen,    typerend    voor    de    joodse    kunst    uit    de    middeleeuwen.    Bovendien    bevatten    ze    een    religieuze boodschap.   Zo   vinden   we   in   de   letters   teksten   terug   uit   Deuteronomium   12:1;   26:15;   27:10;   28:2,   12-13   en   ook   uit   de Psalmen 60:10; 63:1, 4 en 68:20, 28a. In het centrum van de Davidster maakt de afschrijver zich bekend als Samuel, de zoon van Jacob.  
foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons
“Een pagina met tekst” In   dit   oude   handschrift   vinden   we   op   vele   plaatsen   Gods   naam   terug,   in   de   vorm   van   het   tetragram.   Het   eerste   omkaderde tetragram   bevat   de   tekst   uit   Gen.   28:20.   Binnen   de   tweede   omkadering   zien   we   niet   het   tetragram,   maar   een   vervoeging van het werkwoord “zijn”. Het betreft hier de tekst uit Gen. 28:22.
foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons
In de tekst zelf:
foto: publiek domein - zie Wikimedia Commons