JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
KLEINE PROFETENROL 50 v.C. - 50
In   1961   begon   een   groep   experts   de   grotten   van   Nahal   Hever,   in   de   dorre   wildernis   ten   westen   van   de   Dode   Zee,   te onderzoeken.   Ze   zetten   hun   leven   op   het   spel   toen   zij   afdaalden   langs   de   steile   rotsen   en   zich   tachtig   meter   diep   in   een smalle   spelonk   lieten   zakken.   Wat   ze   hier   beneden   ontdekten   was   zo   gruwelijk   dat   grot   nr.   8   uit   dit   district   de   bijnaam   kreeg “de   gruwelgrot”.   De   ontdekkers   kwamen   terecht   tussen   ongeveer   veertig   skeletten   van   volwassenen   en   kinderen   die   zich   in de   eerste   eeuw   hier   verborgen   hadden.   Deze   mensen   waren   volgelingen   geweest   van   de   Joodse   leider   Bar   Kochba.   Tijdens hun   verblijf   in   de   grot   waren   Romeinse   soldaten   op   de   top   van   de   rots   gelegerd.   Ze   zaten   dus   letterlijk   in   de   val   en   zijn vermoedelijk van honger en dorst omgekomen. De   onderzoekers   deden   hier   nog   een   andere   belangrijke   ontdekking,   een   die   veel   te   maken   heeft   met   de   naam   van   God.   Ze vonden   in   de   grot   oude   handschriften.   De   negen   gevonden   fragmenten   maakten   oorspronkelijk   deel   uit   van   een   oude lederen   rol   die   de   Bijbelboeken   Hosea   tot   en   met   Maleachi   bevat   moet   hebben   en   daarom   ook   wel   “de   kleine   profetenrol” wordt   genoemd.   De   tekst   was   in   het   Grieks   geschreven,   de   algemeen   gebruikte   taal   uit   die   tijd,   en   gedateerd   tussen   50   voor Christus en 50 na Christus. Deze periode omsluit dus de tijd dat Jezus geboren is. Wat wist men toen over de naam van God ? Daar   de   Griekse   Septuaginta,   die   in   Jezus   tijd   algemeen   gebruikt   werd,   het   tetragrammaton   vervangen   had   door   Kurios,   wat 'Heer'   betekent,   veronderstelde   men   dat   de   eerste   christenen   Gods   naam   niet   gebruikten.   Doch   de   gevonden   fragmenten maakten   een   eind   aan   de   theologische   discussie   of   Jezus   en   zijn   apostelen   de   Goddelijke   Naam   Jehovah   of   Jahweh   gebruikt hebben   of   niet.   Deze   fragmenten   die   in   het   Grieks   geschreven   waren   bevatten   namelijk   Gods   Naam   in   een   oud   Hebreeuws schrift.   Er   wordt   hiermee   aangetoond   dat   Gods   naam   nog   wel   degelijk   bekend   was   aan   de   Joden   uit   die   tijdsperiode   en   dat hij   ook   gebruikt   werd.   Dat   Jezus   de   naam   van   zijn   Vader   heiligde   en   gebruikte   blijkt   trouwens   ook   uit   Bijbelteksten   zoals Mattheüs 6:9 en Johannes 17:6 Hieronder   zien   we   twee   fragmenten   die   gevonden   werden   in   deze   grot.   Het   eerste   en   grootste   fragment   bevat   gedeelten uit   Habakuk,   onder   andere   2:15-20   en   3:9-14.   Hierop   staat   twee   maal   het   tetragrammaton   afgebeeld   in   een   duidelijk   ander lettertype,   namelijk   Oud-Hebreeuws.   Het   tweede   fragment   bevat   gedeelten   uit   Zacharia,   onder   andere   8:20   en   9:1,   4. Hierop zien we ook tweemaal het tetragrammaton afgebeeld, in een eerste eeuws Hebreeuws lettertype.  
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –