JHWHN.INFO
Bijbels
TERUG TERUG
JOHN BROWN BIBLE - THE SELF-INTERPRETING BIBLE datum onbekend - Engels
Godsnaam: John Brown gebruikt als naamsvorm voor Gods naam 'JEHOVAH'. We tonen de tekst van Jesaja 12:2.
DE VERTALER: JOHN BROWN John   Brown   is   geboren in      1722      in      Carpow, Schotland,   als   de   zoon van         de         eveneens genaamde   John   Brown, een         zelfonderwezen wever    en    visser.    Toen hij   nog   maar   een   knaap was       van       12       jaar stierven      zijn      ouders waarna   hij   in   zijn   eigen onderhoud   voorzag   als herdersjongen.   Ook   zijn eigen      onderwijs      was heel    karig,    hoewel    hij wel       een       levenslang verlangen    had    om    te leren. Hij        leerde        zichzelf Grieks,         Latijn         en Hebreeuws     door     het vergelijken   van   teksten en geschriften. In   1738   hoorde   hij   dat er            een            Grieks Testament   te   koop   was in   een   boekenwinkel   te St.     Andrews,     op     een afstand     van     ongeveer 40    kilometer.    Hij    liep het   hele   eind   daar   naar toe. Toen    hij    er    arriveerde waren         er         enkele professoren        in        de Griekse    taal    aanwezig. Toen    ze    de    gerafelde herdersjongen        zagen daagde    één    van    hen, Francis   Pringle,   hem   uit om   het   boek   te   lezen. Als    hij    dit    kon    zou    hij het    voor    hem    kopen. Die   middag   keerde   een verheugde     John     met zijn       geschenk       terug naar       zijn       taak       als herder. Tot   zijn   latere   beroepen behoren       marskramer en       schoolonderwijzer alvorens     hij     na     een opleiding   op   4   juli   1751 tot       predikant       werd gewijd.     Hij     behoorde tot          een          Schotse y     denominatie.              Zijn   was       Haddington.       In 1753           werd           hij voorzitter         van         de Synode,    iets    wat    heel uitzonderlijk               was gezien         zijn         korte aanstelling                    als predikant.       Hij       werd later                   eveneens hoogleraar     terwijl     hij zijn    taak    als    predikant bleef uitoefenen. John     Brown     overleed op    19    juni    1787.    Hij huwde     tweemaal     en had          6          kinderen waarvan   er   4   eveneens predikant werden.