Archeologie

Gods     naam     is     vaak     terug     te     vinden     in archeologie.    Deze    verscheidene    voorbeelden zijn hier een bewijs van…

Bijbels

De       Goddelijke       naam       is       meermaals neergeschreven   in   diverse   Bijbels.   "Alles   wat hierin    staat,    is    door    God    geïnspireerd    en bruikbaar     voor     het     onderricht,     voor     het weerleggen   van   dwalingen,   het   herstellen   van fouten     en     voor     de     opvoeding     tot     een rechtschapen   leven.   Zo   zal   de   mens   die   God dient,     berekend     zijn     voor     zijn     taak     en toegerust   voor   elk   goed   werk."   -   2   Timotheüs 3:16 (Groot Nieuws Bijbel)
Meer info Meer info

Boeken

Graag   tonen   we   u   de   volgende   boeken   waar   de Goddelijke naam zich in bevind…

Citaten

De   aangehaalde   citaten   zijn   ter   ondersteuning van    het    feit    dat    ook    heden    ten    dage    de Goddelijke   Naam   gekend   is   en   gebruikt   wordt. We   beperken   ons   hier   tot   citaten   van   bekende mensen, publicaties, liederen of voorwerpen...

De naam van God

Gods   naam   heeft   een   betekenis.   Op   deze   website   hebben   we   het   over   de   God   van   de   bijbel.   De   naam   van   God   in   de   Bijbel,   identificeert   hem   als de   God   van   de   Joden   en   Christenen;   er   zijn   immers   vele   godheden   met   vele   namen.   Gods   naam   verandert   niet,   althans   niet   de   betekenis;   er bestaan   wel   verschillende   naamsvormen.   In   de   geschriften   van   de   Bijbel   wordt   zijn   naam   verbonden   aan   zijn   beloften   en   aan   zijn   reputatie.   Gods naam wordt gebruikt door zowel gelovigen als niet-gelovigen.
JHWHN.INFO

Musea

De    nobele    taak    van    een    museum    is    het verzamelen   en   zorg   dragen   voor   voorwerpen van        artistieke,        wetenschappelijke        en historische     waarde.     Uiteraard     wordt     dit gecombineerd   met   de   doelstelling   om   alles   op een   zo   mooi   mogelijke   manier   te   tonen   aan het publiek. We    vinden    het    een    voorrecht    van    volgende musea    voorwerpen    te    tonen    in    relatie    met Gods naam.

Opmerkelijk

Deze     opmerkelijke     items     bevatten     Gods naam…  

Wereldwijd

Wereldwijd   is   Gods   naam   terug   te   vinden.   Dit in    kerken,    gebouwen,    scholen    en    nog    veel meer andere plaatsen. Graag     tonen     we     foto's     van     de     volgende landen..

Dichters

We   tonen   werken   van   verschillende   dichters die      Gods      naam      neerschreven      in      hun gedichten…

Munten

De    Goddelijke    naam    is    meermaals    op    oude munten terug te vinden…

Gevraagd

Af   en   toe   krijgen   we   items   in   handen   waarbij we   jullie   hulp   willen   vragen.   Als   u   iets   weet over    één    van    deze    items,    wilt    u    ons    dan contacteren? Alvast dank!

Nieuw

Bekijk hier de lijst van onze nieuwste items…
HOME HOME Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info
Waarom deze website ? (onder constructie)

Muziek

Graag    tonen    we    werken    van    de    volgende componisten    die    Gods    naam    verwerkten    in hun muziek…