JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
DE VERTALING VAN AQUILA 5e of 6e eeuw
Wat   deden   de   vroegere   joden   met   oude   Bijbelhandschriften   die,   door   het   veelvuldige   gebruik   of   de   tand   des   tijds,   versleten waren?   Er   kwamen   nieuwe   afschriften   voor   in   de   plaats   maar   de   oude   geschriften   werden   niet   weggegooid   of   vernietigd   uit respect   voor   de   heilige   naam   van   God   die   erin   stond.   Men   borg   de   oude   documenten   op   in   een   soort   rustplaats   die   bij   de synagoge   hoorde,   de   geniza   genoemd.   Als   de   geniza   te   vol   raakte   bracht   men   het   materiaal   naar   gewijde   grond,   waar   het ritueel begraven werd en op den duur verteerde. In   1890   ontdekte   Solomon   Schechter   een   dergelijke   geniza   in   Caïro,   Egypte.   Hij   vond   er   een   enorme   hoeveelheid   oude handschriften   waaronder   veel   Bijbelfragmenten.   Deze   geniza   was   intact   gebleven   omdat   ze   dichtgemetseld   was   en   op   deze manier   eeuwenlang   verborgen   bleef.   Aan   de   grondslag   hiervan   lag   waarschijnlijk   het   bijgeloof   dat   een   giftige   slang   klaar   lag aan de ingang van de geniza om dieven met een dodelijke beet af te maken. Tussen   deze   oude   geschriften   werd   een   belangrijk   document   gevonden   dat   omstreeks   128   na   Christus   door   de   joodse proseliet   Aquila   werd   geschreven.   Het   was   een   palimpsest,   wat   “afgeschraapt”   betekent.   Van   de   oorspronkelijk   beschreven rol   waren   de   letters   afgeschraapt,   om   het   kostbare   schrijfmateriaal   opnieuw   te   kunnen   gebruiken.   Onder   het   latere   schrift kon   men   echter   de   oude   tekst   van   Aquila   nog   zien   staan.   Het   perkament   bevat   delen   uit   de   Psalmen   die   in   het   Grieks vertaald zijn door Aquila. Op verschillende plaatsen is Gods naam met het tetragrammaton weergegeven in een oud-Hebreeuws schrift.
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte
Het   is   ook   interessant   op   te   merken   dat   de   derde-eeuwse   theoloog   Origenes   de   vertaling   van   Aquila   heeft   opgenomen   in zijn   beroemde   Hexapla.   In   dit   kolossale   boekwerk   zette   Origenes   zes   kolommen   naast   elkaar   bevattende   de   Hebreeuwse Geschriften. In kolom 1: de Hebreeuwse en Aramese tekst In kolom 2: een Griekse transliteratie van die tekst In kolom 3: de Griekse vertaling van Aquila In kolom 4: de Griekse vertaling van Symmachus In kolom 5: de Griekse Septuaginta, door Origenes herzien In kolom 6: de Griekse vertaling van Theodotion Met     deze     combinatie     van     vertalingen     hoopte     Origenes     meer     duidelijkheid     te     brengen     in     de     betekenis     van     de oorspronkelijke teksten.