JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
FOEAD 266 1ste eeuw v.C.
De   Foead-papyruscollectie   (Foead;   inventarisnummer   266)   is   in   het   bezit   van   de   Société   Egyptienne   de   Papyrologie   te Caïro. Deze collectie wordt gedateerd op de 1ste eeuw voor Christus. De   papyruscollectie   werd   in   1939   in   Egypte   ontdekt   en   bevat   gedeelten   van   de   Bijbelboeken   Genesis   en   Deuteronomium. In   de   fragmenten   van   Genesis   komt   de   Goddelijke   Naam   niet   voor   omdat   de   tekst   slechts   onvolledig   bewaard   is   gebleven.   In het    boek    Deuteronomium    echter    komt    hij    midden    in    de    Griekse    tekst    als    Hebreeuws    kwadraatschrift    49    maal    voor. Bovendien   komt   het   Tetragrammaton   in   deze   collectie   driemaal   in   niet-geïdentificeerde   fragmenten   voor,   namelijk   in   de fragmenten 116, 117 en 123. In   een   commentaar   op   deze   papyrus   schreef   Paul   Kahle   in   Studia   Evangelica   onder   redactie   van   Kurt   Aland,   F.   L.   Cross,   Jean Danielou,   Harald   Riesenfeld   en   W.   C.   van   Unnik,   Berlijn   1959,   blz.   614:   “Een   kenmerk   van   de   papyrus   is   het   feit   dat   de   naam van   God   wordt   weergegeven   met   het   Tetragrammaton   in   Hebreeuws   kwadraatschrift.   Een   op   mijn   verzoek   door   pater Vaccari   ingesteld   onderzoek   van   de   gepubliceerde   fragmenten   van   de   papyrus   bracht   hem   tot   de   conclusie   dat   de   papyrus, die     zo’n     400     jaar     vóór     de     Codex     B     geschreven     moet     zijn,     mogelijk     de     meest     volmaakte     Septuaginta-tekst     van Deuteronomium bevat die ons heeft bereikt.
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –